Follow us:  facebook  google   

.

การอบอ่อน
Annealing

การอบอ่อนเป็นกระบวนการทางความร้อนเพื่อลดความแข็งของเหล็กหรือโลหะ เพื่อสามารถนำไปตัดหรือขึ้นรูปได้ง่าย การอบอ่อนช่วยปรับเกรนและปรับปรุงคุณสมบัติทางกลของเหล็กโดยเพิ่มความเหนียวให้กับเหล็ก การนำไปใช้งานฟอร์มหรือขึ้นรูปจึงทำได้ดี

   

   

 
การอบคลายเครียด
Stress Relieving

การอบคลายเครียดเป็นกระบวนการที่ทำให้ความเครียดภายในลดลงอย่างมากโดยไม่เปลี่ยนคุณสมบัติอื่นๆของเหล็กหรือโลหะ กระบวนการทำได้โดยการใช้ความร้อนที่สูงพอโดยปกติประมาณ 650 oC สำหรับเหล็กกล้า หรือเหล็กแข็งสำหรับทำแม่พิมพ์หรือเครื่องมือ เป็นกระบวนการที่แนะนำสำหรับเหล็กที่เสี่ยงต่อการแตกร้าวเมื่อนำไปชุบแข็ง หรือก่อนการนำไปใช้งานต่อ เช่น เหล็กที่มีความเครียดตกค้างจากการแมชชีน หรือขึ้นรูป
 
การอบปกติ
Normalizing

การอบปกติมีจุดประสงค์เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างที่ไม่สม่ำเสมอและโครงสร้างที่หยาบที่เกิดระหว่างการหล่อ หรือ การขึ้นรูปร้อน ให้มีโครงสร้างเกรนละเอียดที่สม่ำเสมอของโครงสร้างเฟอร์ไลท์และเพอร์ไลท์
 
การชุบที่อุณหภูมิติดลบ หรือการชุบครายโอจินิค
Sub-Zero Treatment or Cryogenic

Sub-Zero เป็นกระบวนการเปลี่ยนโครงสร้างเฟสของเหล็กที่อุณหภูมิติดลบเพื่อช่วยในการปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กให้ดีขึ้นในการนำไปใช้งาน ทำให้ Retained Austenite ที่หลงเหลือหลังจาการชุบแข็งน้อยลงหรือหมดไป เพื่อไม่ให้ชิ้นงานเกิดการเปลี่ยนขนาดเมื่อนำไปใช้งาน ความแข็ง การทนสึก และการคงขนาดขึ้นอยู่กับส่วนประสมของเหล้กกล้า การทำ Sub-Zero จะทำในอุณหภูมิที่เย็นประมาณ -80 ถึง -150 C  โดยลิควิดไนโตรเจน


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Contact Tel : 038-080411,086-375-7403
Email :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LineID : @heattreatment 

Product Menu

Our Company

โทรศัพท์ : 66(0) 2295-1000-8,66(0) 2295-1901-6
แฟกซ์ : 66(0) 2295 1009 , 66(0) 2683 0943 , 66(0) 2683 0944
ที่อยู่ : 42, 48 ถนน พระราม 3, ซอย 53, ยานนาวา, กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 66(0) 38-080-400 , 66(0) 38-080-411
แฟกซ์ : 66(0) 38-080-409 , 66(0) 38-080-419 , 66(0) 38-080-429
ที่อยู่ : 155 หมู่ 14 ถนน สุขุมวิท, บางปะกง, ฉะเชิงเทรา 24130

Visit Us