ข้อมูลบริษัท

 

  บริษัท

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)

  วันที่ก่อตั้งบริษัท

วันที่ 7 มิถุนายน 2516

  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

42, 48 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

  โทรศัพท์

66(0) 3883 2035-8 

  โทรสาร

66(0) 3883 2044-5

  ที่ตั้งคลังสินค้า

152, 155 หมู่ 14 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

  โทรศัพท์

66(0) 3883 2035-8

  โทรสาร

66(0) 3883 2044-5

  ทุนจดทะเบียน

550 ล้านบาท 

  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

530 ล้านบาท

  เว็บไซต์

www.sahamit.co.th 

  เว็บไซต์ โรงชุบ 

www.smitheattreatment.com 
   

Our Company

โทรศัพท์ : 66(0) 2295-1000-8,66(0) 2295-1901-8
แฟกซ์ : 66(0) 2295-1009,66(0) 2683-0943,66(0) 2683-0944
ที่อยู่ : 42, 48 ถนน พระราม 3, ซอย 53, ยานนาวา, กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 66(0) 3883-2035-8
แฟกซ์ : 66(0) 3883-2044-5
ที่อยู่ : 155 หมู่ 14 ถนน สุขุมวิท, บางปะกง, ฉะเชิงเทรา 24130

Visit Us