พ.ย.
27

 

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) “SMIT” เข้าร่วมงานแสดงเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะการระดับอาเซียน 
“ METALEX 2019 ” ในวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2562 ณ.ศูนย์ประชุมนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ก.ย.
25

 

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) “SMIT” เข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษในหัวข้อ 
"ENTERING THE AVIATION SUPPLY CHAIN AND SURVIVING THE COVID-19 ERA "
ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ.สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

อ่านเพิ่มเติม

ต.ค.
15

 

มิ.ย.
05

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) “SMIT” ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล หรือ ESG100
(Outstanding Companies in Environmental, Social, and Governance) ในหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ประจำปี 2562
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒน์ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ
บริษัทฯในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาไปสู่การเติบโตแบบยั่งยืนโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการบริหารองค์กรด้วยหลักจริยธรรมและ
บรรษัทภิบาลที่ดี

Our Company

โทรศัพท์ : 66(0) 2295-1000-8,66(0) 2295-1901-6
แฟกซ์ : 66(0) 2295 1009 , 66(0) 2683 0943 , 66(0) 2683 0944
ที่อยู่ : 42, 48 ถนน พระราม 3, ซอย 53, ยานนาวา, กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 66(0) 38-080-400 , 66(0) 38-080-411
แฟกซ์ : 66(0) 38-080-409 , 66(0) 38-080-419 , 66(0) 38-080-429
ที่อยู่ : 155 หมู่ 14 ถนน สุขุมวิท, บางปะกง, ฉะเชิงเทรา 24130

Visit Us