บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)  มีความยินดีที่จะต้อนรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความตั้งใจจริงมาร่วมงานกับเรา ตามตำแหน่งดังต่อไปนี้

 

 1.QMR / QA Manager (Heat Treatment) 

      Bangpakong Plan

      Responsibillity

 1. Drive for all aspects of Quality System, ISO9001 and AS9100.
 2. Drive for the new project to acquire NADCAP Certification (Aerospace).
 3. Coordinate with concerned parties such as production, sales department and customer to achieve the customer quality requirements.

       Qualification

 1. Bachelor or  Master Degree in Metallurgy Engineering, Industrial Engineering, or related field.
 2. Male 32 – 45 years.
 3. Strong Knowledge in quality system (TS16949, AS9100, or NADCAP)
 4. Knowledge in Heat Treatment at least 2 -3 years
 5. Excellent command of spoken and written English.
 6. Have leadership skills.

 

 2.หัวหน้าคลังสินค้า  สาขา  บางปะกง    1  อัตรา

     รายละเอียดของงาน

 1. บริหารพื้นที่การจัดเก็บสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 2. ควบคุม ดูแล และติดตาม การปฏิบัติงานของพนักงาน ให้ปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด
 3. พัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน, แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการป้องกัน ที่เหมาะสม มีประสิทธิผล
 4. ตรวจสอบ และจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน และปัญหาที่พบของหน่วยงาน รายสัปดาห์ และรายเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร
 5. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้ดำเนินงานไปทิศทางเดียวกัน เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนด
 6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

     คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 1. เพศชาย อายุ 32 – 37 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 3. มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ดี
 5. มีความขยัน อดทน กระตือรืนล้น และรับผิดชอบในงาน
 6. มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ในการพัฒนาระบบการทำงาน
 7. หากมีคุณวุฒิ หรือ ประสบการณ์ทางด้าน จป. หรือ มีความรู้เรื่อง ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

 

3.Sales Engineer   1  อัตรา  (ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า)

     คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 1. เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหาร
 2. วุฒิปริญญาตรี ทางด้าน วิศวกรรมไฟฟ้าสาขา ไฟฟ้ากำลัง , อิเล็กทรอนิกส์ 
 3. มีประสบการณ์ 1-3 ปี ด้าน Sales Engineer หรือ Electrical Instruments
 4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  Microsoft Office ดี หากมีความรู้ด้าน Auto Cad,  Visual Basic Microsoft Project จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มียานพาหนะส่วนตัว
 6. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดี (อ่าน , พูด และเขียน)

 

.................................................................................

สนใจสามารถสมัครงานด้วยตนเอง หรือ ส่งรายละเอียดมาที่ 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ  บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) 

เลขที่ 42 , 48 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  10120

โทรศัพท์  0 – 2295 – 1000 – 8  , 0 – 2 295 – 1901 – 8 

ต่อ 1102 (คุณหทัยรัตน์) , 1104 (คุณเสาวณีย์)

โทรสาร  0 – 2683 – 0800 หรือ  E – mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Our Company

โทรศัพท์ : 66(0) 2295-1000-8,66(0) 2295-1901-6
แฟกซ์ : 66(0) 2295 1009 , 66(0) 2683 0943 , 66(0) 2683 0944
ที่อยู่ : 42, 48 ถนน พระราม 3, ซอย 53, ยานนาวา, กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 66(0) 38-080-400 , 66(0) 38-080-411
แฟกซ์ : 66(0) 38-080-409 , 66(0) 38-080-419 , 66(0) 38-080-429
ที่อยู่ : 155 หมู่ 14 ถนน สุขุมวิท, บางปะกง, ฉะเชิงเทรา 24130

Visit Us