Follow us:  facebook  google   

.

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

     บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทกำหนด บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อให้มั่นใจเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับรวมทั้งการเปิดเผยหรือการนำไปใช้ต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบและคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญ

     - นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

     - นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

Our Company

โทรศัพท์ : 66(0) 2295-1000-8,66(0) 2295-1901-6
แฟกซ์ : 66(0) 2295 1009 , 66(0) 2683 0943 , 66(0) 2683 0944
ที่อยู่ : 42, 48 ถนน พระราม 3, ซอย 53, ยานนาวา, กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 66(0) 38-080-400 , 66(0) 38-080-411
แฟกซ์ : 66(0) 38-080-409 , 66(0) 38-080-419 , 66(0) 38-080-429
ที่อยู่ : 155 หมู่ 14 ถนน สุขุมวิท, บางปะกง, ฉะเชิงเทรา 24130

Visit Us