ส.ค.
09

 

ตลท. เยี่ยมชมกิจการ

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายชัยศิลป์ แต้มศิริชัย ประธานกรรมการ นายประสงค์ ศรีธรรัตน์กุล รองประธานกรรมการ และ นายพฤทธิ์ สรญาณธนาวุธ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท และ คณะผู้บริหาร บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) หรือ SMIT

อ่านเพิ่มเติม

ก.ค.
05

 

SMIT ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 หลักทรัพย์จดทะเบียน ที่สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศ 100 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG 100) ปี 2560 เป็นตัวเลือกในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทน "มากกว่าเม็ดเงินกำไร"

"ESG" (Environmental, Social and Governance) ถูกนำมาใช้เป็นตัวประเมินความน่าลงทุนในตลาดทุน ที่อธิบายถึงประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลของบริษัท

ที่มา http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9600000068375

อ่านเพิ่มเติม

มิ.ย.
05

 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 คณะนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการ โรงชุบเหล็กแข็ง ที่ บมจ. สหมิตรเครื่องกล สาขาบางปะกง

อ่านเพิ่มเติม

พ.ค.
09

 

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 SMIT จัดกิจกรรม SMIT Company Visit เชิญนักลงทุนและผู้ถือหุ้นเข้าชมกิจการโรงชุบเหล็กแข็ง ที่ บมจ. สหมิตรเครื่องกล สาขาบางปะกง

อ่านเพิ่มเติม

ต.ค.
29
บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) ติดอันดับ “Asia’s 200 Best Under a Billion” ปี 56 นิตยสาร Forbes Asia

(Left to right) Brendan Canavan, President, Asia Pacific Region, UPS Asia Group; Christopher Forbes, Vice Chairman, Forbes Media; Mr. Chaisilp Tamesirichai, President and chairman of the board, SMIT; Olivier Gougeon, Regional CEO, Societe Generale Private Banking (Asia Pacific)

อ่านเพิ่มเติม

พ.ค.
27
ประมวลภาพกิจกรรม Company Visit 2556

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) (SMIT) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้จัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ ณ โรงงาน อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้สนใจเข้าร่วมชมกิจการเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

ส.ค.
18
พิธีมอบเครื่องจักรและอุปกรณ์งานไม้ ให้แก่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 เวลา 13.00 น. บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) ได้มอบเครื่องจักรและอุปกรณ์งานไม้หลายประเภทที่บริษัท เป็นตัวแทนจำหน่ายให้แก่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้นิสิตได้ใช้เป็นอุปกรณ์ในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะงานไม้ต่างๆ ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

Recent News

Our Company

โทรศัพท์ : 66(0) 2295-1000-8,66(0) 2295-1901-6
แฟกซ์ : 66(0) 2295 1009 , 66(0) 2683 0943 , 66(0) 2683 0944
ที่อยู่ : 42, 48 ถนน พระราม 3, ซอย 53, ยานนาวา, กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 66(0) 38-080-400 , 66(0) 38-080-411
แฟกซ์ : 66(0) 38-080-409 , 66(0) 38-080-419 , 66(0) 38-080-429
ที่อยู่ : 155 หมู่ 14 ถนน สุขุมวิท, บางปะกง, ฉะเชิงเทรา 24130

Visit Us