บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) “SMIT” เข้าร่วมงานแสดงเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะการระดับอาเซียน
“ METALEX 2018 ” ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานได้ในวันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ประชุมนิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
โดยท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าชมงานได้ที่ http://www.metalex.co.th/th-th/

Recent News

Our Company

โทรศัพท์ : 66(0) 2295-1000-8,66(0) 2295-1901-6
แฟกซ์ : 66(0) 2295 1009 , 66(0) 2683 0943 , 66(0) 2683 0944
ที่อยู่ : 42, 48 ถนน พระราม 3, ซอย 53, ยานนาวา, กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 66(0) 38-080-400 , 66(0) 38-080-411
แฟกซ์ : 66(0) 38-080-409 , 66(0) 38-080-419 , 66(0) 38-080-429
ที่อยู่ : 155 หมู่ 14 ถนน สุขุมวิท, บางปะกง, ฉะเชิงเทรา 24130

Visit Us