บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) “SMIT” ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกงานแสดงสินค้า INTERMACH 2018 ซึ่งเป็น
งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมชั้นนำระดับอาเซียน
จัดขึ้นในวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2561 ที่ศูนย์ประชุมนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในปีนี้บริษัทนำเครื่องจักร
พร้อมอุปกรณ์การผลิตมาจัดแสดงในงาน รวมทั้งเครื่องไฟเบอร์เลเซอร์สำหรับตัดโลหะ BYSTRONIC DNE Fiber Laser
Cutting Machine มิติใหม่ของเทคโนโลยีการงานตัดที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงออกแสดงให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมอีกด้วย 

Recent News

Our Company

โทรศัพท์ : 66(0) 2295-1000-8,66(0) 2295-1901-6
แฟกซ์ : 66(0) 2295 1009 , 66(0) 2683 0943 , 66(0) 2683 0944
ที่อยู่ : 42, 48 ถนน พระราม 3, ซอย 53, ยานนาวา, กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 66(0) 38-080-400 , 66(0) 38-080-411
แฟกซ์ : 66(0) 38-080-409 , 66(0) 38-080-419 , 66(0) 38-080-429
ที่อยู่ : 155 หมู่ 14 ถนน สุขุมวิท, บางปะกง, ฉะเชิงเทรา 24130

Visit Us