ก.ย.
06

 

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) “SMIT” เข้าร่วมงานแสดงเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะการระดับอาเซียน
“ METALEX 2018 ” ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานได้ในวันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ประชุมนิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
โดยท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าชมงานได้ที่ http://www.metalex.co.th/th-th/

ก.ค.
12

 

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) “SMIT” ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล หรือ ESG100
(Outstanding Companies in Environmental, Social, and Governance) ในหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ประจำปี 2561
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสถาบันไทยพัฒน์ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ
บริษัทฯในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาไปสู่การเติบโตแบบยั่งยืนโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการบริหารองค์กรด้วยหลักจริยธรรมและ
บรรษัทภิบาลที่ดี 

พ.ค.
23

 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) “SMIT”
เปิดบ้านต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานชุบแข็งเหล็กกล้าและแปรรูปสาขาบางปะกงรวมถึงการรับฟังการบรรยายจาก
คณะผู้บริหารอย่างใกล้ชิด

พ.ค.
16

 

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) “SMIT” ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกงานแสดงสินค้า INTERMACH 2018 ซึ่งเป็น
งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมชั้นนำระดับอาเซียน
จัดขึ้นในวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2561 ที่ศูนย์ประชุมนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในปีนี้บริษัทนำเครื่องจักร
พร้อมอุปกรณ์การผลิตมาจัดแสดงในงาน รวมทั้งเครื่องไฟเบอร์เลเซอร์สำหรับตัดโลหะ BYSTRONIC DNE Fiber Laser
Cutting Machine มิติใหม่ของเทคโนโลยีการงานตัดที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงออกแสดงให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชมอีกด้วย 

เม.ย.
26

 

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) “SMIT” จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่
ของบริษัทฯ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 และพิจารณาอนุมัติตามวาระต่างๆ หากผู้ถือหุ้นหรือ
นักลงทุนท่านใดสนใจรับรายงานประจำปี 2560 สามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2560 ได้ที่
http://www.sahamit.co.th/index.php/investor-relation/annual-report

มี.ค.
12

 

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) “SMIT” ร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day)
ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์
และสื่อมวลชนสามารถชม SMIT Opportunity Day @ SET ย้อนหลังได้ที่
https://www.set.or.th/streaming/#/vdo/1168

ธ.ค.
28

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) “SMIT” จัดงานทำบุญปีใหม่ และ พิธีมอบรางวัลอายุงานเป็นที่ระลึกสำหรับ
พนักงานผู้ที่ปฏิบัติงานครบ 10, 20, 30 และ 40 ปี ประจำปี 2560 ณ อาคารสำนักงานใหญ่

พ.ย.
22

ตลท. เยี่ยมชมกิจการ
บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) “SMIT” ขนขบวนเครื่องจักรเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปจัดแสดงในงาน
Metalex2017- Asean’s Largest International Machine Tools and Metalworking Technologies Trade Exhibition
ให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้ชมอย่างจุใจเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยปีนี้เน้นไปที่ระบบออโตเมชั่นที่สอดคล้องกับการเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมเปิดมุมมองภาคอุตสาหกรรมการผลิตไทยยุค 4.0 เพื่อรองรับความก้าวหน้าในอนาคต
ณ.ศูนย์ประชุมนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ก.ย.
27


ขอเชิญร่วมงาน Metalex 2017 และชมวีดีโอสัมภาษณ์ คุณพฤทธิ์ สรญาณธนาวุธ กรรมการผู้จัดการบริษัท
พูดถึงเครื่องจักรที่จะนำมาแสดง และพูดถึงการนำโรงงานชุบเหล็กแข็งของบริษัท เข้าสู่มาตรฐาน Aerospace standard

ก.ย.
14

 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)
ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

Recent News

Our Company

โทรศัพท์ : 66(0) 2295-1000-8,66(0) 2295-1901-6
แฟกซ์ : 66(0) 2295 1009 , 66(0) 2683 0943 , 66(0) 2683 0944
ที่อยู่ : 42, 48 ถนน พระราม 3, ซอย 53, ยานนาวา, กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 66(0) 38-080-400 , 66(0) 38-080-411
แฟกซ์ : 66(0) 38-080-409 , 66(0) 38-080-419 , 66(0) 38-080-429
ที่อยู่ : 155 หมู่ 14 ถนน สุขุมวิท, บางปะกง, ฉะเชิงเทรา 24130

Visit Us